Velkommen til SPIR Aarhus 

SPIR Aarhus støtter gode sociale, kulturelle og grønne initiativer gennem crowdfunding events, hvor alle er velkommen som gæst.

Har du en god idé, så send os en ansøgning her. Så kan du blive udvalgt som én af de 4 præsentører. Som præsentør har du 4 minutter til at fremlægge din ide, efterfulgt af op til 4 spørgsmål fra salen.

Efter de 4 præsentationer, får alle udleveret en stemmeseddel og en dejlig skål suppe med brød. Her er der lagt op til at mingle, netværke, hygge sig, spise og ikke mindst, stemme på den idé, man synes er bedst.

I løbet af eventet er det muligt at donere penge til indsamlingsbøssen, som også er fuld af de penge, der er købt billetter for. Under eventet er det endvidere muligt at donere penge til aftenens vinder, ved at købe lodder i vores tombola, som giver dig chancen for at vinde flotte præmier, som er doneret af lokale virksomheder.

Aftenens vinder går hjem med den samlede donation, og kommer tilbage til næste event og fortæller hvilken forskel pengene har gjort.

Med vores koncept ønsker vi at vise, at der ikke nødvendigvis behøver at være langt fra tanke til handling. SPIR er en ny måde at engagere sig i en demokratisk proces, og formålet er at bakke op om de mennesker, der ønsker at skabe noget nyt i et socialt, kulturelt eller grønt perspektiv.

Vores mission er, at skabe grobund for nye sociale, kulturelle og grønne initiativer gennem crowdfunding. Endvidere ønsker vi, at konceptet skal skabe et fællesskab der støtter op om vores værdier, som er:

Mangfoldighed
Frivilligt engagement
Demokrati
Dialog
Tillid
Kreativitet
Fællesspisning

Vores vision for SPIRs fremtid er, at skubbe til den måde folk engagerer sig på i en demokratisk proces, og at hjælpe ildsjæle med at plante deres første frø, i en verden, der i stigende grad har brug for, at vi sikrer social retfærdighed, og at vi tilgodeser egne behov, uden at det går ud over fremtidens generationer.

SPIR er inspireret af det amerikanske koncept, Detorit Soup, som er en ‘’microgranting’’ middag, der støtter og fejrer kreative idéer i Detroit.

SPIR Aarhus blev etableret i januar 2020 af to Aarhusianske ildsjæle. Vores event, er sammen med SPIR KBH, støttet af Tuborgfondet, hvilket betyder, at alle donationer til SPIR bliver brugt til at opfylde vores mission, idet vi giver dem videre til de gode initiativer, der får flest stemmer til hvert event. Det er dog ikke kun den vindende initiativtager, der går hjem med noget; alle går fra SPIR Aarhus’ event med ny inspiration og nye møder i bagagen.

I kan læse mere om SPIR KBH og deres events her.

SPIR Aarhus